Kinesiologi

Ordet Kinesiologi kommer från grekiskan och betyder rörelse-lära (kinesis och logos).

Kinesilogin började utvecklas i Sverige 1813 under namnet rörelselära och medicinsk gymnastik.

Kinesiologin har utvecklats sedan mitten av 1800-talet.

Det grundar sig på kroppens system för rörelse och hur de olika kroppssystemen samarbetar.

Vi kan alla ha obalanser i kroppen som inte märks av i det vardagliga livet, 

men som ofta kan skapa smärta eller andra problem i en annan del av kroppen.

En kinesiologs uppgift är att hitta dessa obalanser via muskeltester och sedan försöka 

få kroppen att rätta till dessa genom olika tekniker.

Det är inte styrkan i muskeln som vi mäter, utan nervkommunikationen mellan muskel och hjärna.

Det unika med kinesiologin är att BÅDE arbeta med helhet och samband 

(ett mer österländskt perspektiv) 

och samtidigt korrigera detaljerade obalanser ​

(ett mer västerländskt perspektiv)

Man arbetar med att läsa av ett gensvar i en manuell muskeltest hos klienten 

och utifrån dessa tester finna ut en 

individuell behandlingsstrategi för återställa balansen.  


Örtmedicin av Mic Mc Mullen

Vill du läsa om traditionell och modern användning av örter? 

Läs en verklig experts samlade kunskap. 

Naturens läkande kraft- Örtmedicin av Mic Mc Mullen.

En sammanställning kring hur människor traditionellt vänt sig till naturen för att må bra.

I boken hittar du i bokstavsordning en presentation över de örter som traditionellt använts. 

Nutida användning baseras på dessa traditioner men bygger också på ny forskning kring aktiva ämnen i varje ört.


Mer info