Behandlande massage

Den behandlande massagen är en behandling som är speciellt anpassad för just dig och dina behov.

Akuta, kroniska, komplicerade besvär, idrottsskador eller i förebyggande, friskvårdande och rehabiliterande syfte.


I den behandlande massagen blandas olika tekniker såsom

Strain and counterstrain, Revolving, avancerad muskulering med bla triggerpunkter, kyla, pressur, longering, töj och klassisk massage.


Efter behandlingen får du bra råd på enkla knep för att må bättre i din vardag.


Strain and Counterstrain

Ömma punkter (s k tender points) uppstår i spända muskler som ger felaktigt fungerande leder.

Med hjälp av dessa punkter bestäms exakt rätt positionen för största avslappning för musklerna runt specifika leder.

Genom att hålla kvar denna position tillåts spända muskler att reflektoriskt slappna av så att leden kan återgå till sin normala funktion.

Därvid avhjälps obehag och smärta i muskler och leder t ex vid rygg- och nackbesvär, både vid akuta och kroniska symtom, t ex whiplash.

Grundare är Lawrence H Jones, doktor inom osteopati.

Behandlingen är lätt att använda som komplement till en

massagebehandling men kan även användas som en fristående behandling där den upplevs behaglig och avslappnande.


Revolving (myofascial massage)

Revolving är en djupgående behandlingsform baserad på en analys av kroppshållningen.

Metoden syftar till att korrigera muskulär obalans, vilket bl.a. bidrar till att frigöra andningen.

De strukturer som berörs är bindvävshinnor samt djupa muskelgrupper.

Handgreppen är följsamt mjuka men bestämda.


Avancerad muskulering

Den avancerade muskuleringen är en utveckling i muskuleringens värld.

Ofta skapar små spända, förkortade muskler stora besvär. Problemet är att de är svåra att komma åt.

Man behandlar dessa muskler t.ex. med massage, kyla, triggerpunktsbehandling och töjningar.

Mer info kommer inom kort, sidan under uppdatering!